sorvimo_icon-01

Yritys tuottaa asiakaslähtöisesti helppokäyttöisiä ohjelmistotuotteita teknisen suunnittelun tehostamiseksi sekä niihin liittyvää palvelua.

Tausta ja osaaminen

Yrityksen perustajilla on kymmenien vuosien kokemus teollisuudesta ja yliopistotutkimuksesta Tampereen teknillisellä yliopistolla. Vuosien aikana kone- ja rakennustekniikan yritykset ovat kertoneet ongelmistaan, jotka hidastavat koko suunnitteluprosessia. Tähän haasteeseen vastattiin perustamalla syksyllä 2016 Sorvimo Optimointipalvelut Oy.

Monialainen ja innovatiivinen ammattilaisten tiimi muodostaa perustan ainutlaatuiselle ohjelmistotalolle vaativan teknisen suunnittelun tehostamiseksi. Tiimissämme on vahvaa  toimiala-, ohjelmisto- ja optimointiosaamista sekä UX-suunnittelun osaamista.

Haluamme vähentää teknisen suunnittelun haasteita ja auttaa asiakkaitamme menestymään!

Arvot

Sorvimon toiminta pohjautuu seuraaviin tekemistä tukeviin arvoihin:

Asiakkaan menestyminen on kaiken toiminnan perusta
Tarjoamme aidosti lisäarvoa tuottavia ratkaisuja ja lisäpalveluita
Yritys uskoo omaan asiaansa ja toimii sen mukaisesti
Positiivisuus näkyy asiakkaisiin päin myönteisenä ja joustavana asenteena
Työpaikalla on avoin ilmapiiri, keskustellaan asioista avoimesti, toisia kunnioittaen ja hyvää huumoria arvostaen